Om Optalux Ögonklinik

Optalux Ögonklinik består av ögonmottagning för ögonsjukvård åt landstingspatienter på uppdrag av Stockholms läns landsting och ögonlaserklinik för synfelskorrigeringar åt privata patienter.

våra ledord på Optalux Ögonklinik

 • Personcentrerade
 • Patientfokuserade
 • Omtänksamma
 • Professionella

Ögonmottagning på uppdrag av stockholms läns landsting

Du erbjuds vård i enlighet med gällande lagstiftning samt vad som gäller för den öppna specialiserade vården inom ögonsjukvård avseende kvalitetskrav och medicinsk praxis på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Vi erbjuder kvalitativ ögonsjukvård byggt på:

 • Kunskap – enligt vetenskap och beprövad erfarenhet för dina individuella behov.
 • Säkerhet – förhindrar vårdskador som infektioner med aktivt riskförebyggande arbete.
 • Patientfokus – möter dig med respekt, lyhördhet för dina individuella behov, önskemål och värderingar.
 • Jämlik vård – tillhandahåller en vård på lika villkor för alla.
 • Effektiv vård – tillvaratar tillgängliga resurser på bästa sätt för att nå uppsatta mål.
 • Samverkan – samverkar med vårdens aktörer baserad på tillståndets svårighetsgrad.
 • Vård inom en rimlig tid – håller kortast väntetid för ögonsjukvård inom den öppna specialiserade vården sedan flera år tillbaka och kommer fortsatt försöka upprätthålla skäliga väntetider.

Läs mer om vår ögonmottagning.

ögonlaserklinik för behandling av synfel

Vi behandlar de vanligaste synfelen med ögonlaser. Du är välkommen att boka förundersökning inför ögonlaser. Hos oss utförs din förundersökning av ögonläkare.

Du får den bästa tänkbara kvaliteten för alla våra förundersökningar och ögonlaserbehandlingar:

 • Hög medicinsk kompetens – vi har en hög samlad medicinsk kompetens med två av Sveriges främsta hornhinnekirurger som även tjänstgör på universitetssjukhus. Det är viktigt med en bred kompetens inom allt som berör ögon. En del svåra fall kräver spetskompetens med ögonläkare som har mångårig erfarenhet för bedömning av hornhinnor.
 • Säkerhet – din säkerhet är något vi aldrig kompromissar med. Vi gör löpande underhåll av all medicinsk utrustning och håller oss uppdaterade på den senaste tekniska utvecklingen för ögonlaserbehandlingar.
 • Kvalitet – Optalux är en högkvalitativ med fokus på personligt omhändertagande. Vi utgår från den medicinska bedömningen av dina ögon, möter individuella behov, förväntningar och önskemål.

Ögonlaserbehandling bekostas av dig själv. Landstinget står inte för kostnaden.

Läs mer om ögonlaser på Optalux.

Välkommen till Optalux Ögonklinik i Stockholm på Karlavägen 60, Östermalm

Boka Förundersökning för Ögonlaser eller RLE – Gratis Just Nu

Längtar du efter att se klart utan glasögon och linser? Vi tar reda på om ögonlaser är genomförbart efter en omfattande undersökning av dina ögon.

Boka Förundersökning – Ögonlaser

Boka Tid på Ögonmottagningar Odenplan Surbrunnsgatan66 eller Östermalm  karlavägen60

boka tid ögonmottagning