Om Optalux Ögonklinik

Optalux Ögonklinik består av två ögonkliniker på Östermalm och i Odenplan . Optalux ögonkliniker utför ögonsjukvård på uppdrag av region Stockholm sjukvårdsområde.

Optalux utför även privata operationer som inte finansieras av landstinget och är helt skilda från uppdraget för regionen. 

Ögonmottagningar på uppdrag av region Stockholm sjukvårdsområde.

Du erbjuds vård i enlighet med gällande lagstiftning samt vad som gäller för den öppna specialiserade vården inom ögonsjukvård avseende kvalitetskrav och medicinsk praxis på uppdrag av Region stockholms sjukvårdsområde.

Vi erbjuder kvalitativ ögonsjukvård byggt på:

 • Kunskap – enligt vetenskap och beprövad erfarenhet för dina individuella behov.
 • Säkerhet – förhindrar vårdskador som infektioner med aktivt riskförebyggande arbete.
 • Patientfokus – möter dig med respekt, lyhördhet för dina individuella behov, önskemål och värderingar.
 • Jämlik vård – tillhandahåller en vård på lika villkor för alla.
 • Effektiv vård – tillvaratar tillgängliga resurser på bästa sätt för att nå uppsatta mål.
 • Samverkan – samverkar med vårdens aktörer baserad på tillståndets svårighetsgrad.
 • Vård inom en rimlig tid – håller kortast väntetid för ögonsjukvård inom den öppna specialiserade vården sedan flera år tillbaka och kommer fortsatt försöka upprätthålla skäliga väntetider.

Läs mer om vår ögonmottagning.

 för behandling av synfel utförs privata operationer med Linsbyten / RLE eller ögonlaser

Vi behandlar de vanligaste synfelen med linsbyten / RLE eller ögonlaser. Du är välkommen att boka förundersökning inför linsbyte /RLE ögonlaser. Hos oss utförs din förundersökning av ögonläkare som både opererar dig och gör kontroll. Hela kedjan är läkarledd och görs av en och samma läkare. Detta kallar vi för kvalite och att ta personlig ansvar.

Du får den bästa tänkbara kvaliteten för alla våra förundersökningar och ögonlaserbehandlingar genom att en och samma läkare tar hela ansvaret från början till slut.

 • Hög medicinsk kompetens – vi har en hög samlad medicinsk kompetens med två av Sveriges främsta hornhinnekirurger som även tjänstgör på universitetssjukhus. Det är viktigt med en bred kompetens inom allt som berör ögon. En del svåra fall kräver spetskompetens med ögonläkare som har mångårig erfarenhet för bedömning av hornhinnor.
 • Säkerhet – din säkerhet är något vi aldrig kompromissar med. Vi gör löpande underhåll av all medicinsk utrustning och håller oss uppdaterade på den senaste tekniska utvecklingen för ögonlaserbehandlingar.
 • Kvalitet – Optalux är en högkvalitativ med fokus på personligt omhändertagande. Vi utgår från den medicinska bedömningen av dina ögon, möter individuella behov, förväntningar och önskemål.

Ögonlaserbehandling eller Linsbyte / RLE bekostas av dig själv. Region Stockholm står inte för kostnaden för operationer som har till syfte att bli av med glasögon eller kontaktlinser.

Läs mer om ögonoperationer på Optalux.

Välkommen till Optalux Ögonkliniker på Odenplan och på Östermalm

Boka tid för undersökning för Linsbyte/ RLE 
Längtar du efter att se klart utan glasögon och linser? Vi tar reda på om ögonlaser  eller Linsbyte är genomförbart efter undersökning av dina ögon. Vi utför linsbyte för dig som är över 40 år och ögonlaser under 40 år. Prata med läkaren om vad som är bäst för just dina ögon.
Boka undersökning – Linsbyte/ RLE eller Ögonlaser

Boka Tid PÅ MOTTAGNINGEN. DET FINNS DAGLIGA AKUTA TIDER HOS ÖGONLÄKARE

08- 66 222 30

boka tid ögonmottagning

Boka tid för ögonundersökning på Optalux Ögonmottagning

Boka tid på Optalux Ögonkliniker:

 • Ring 08 66 222 30 för egen bokning.
 • Dagliga akuta tider finns.
 • Remisser från sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare, andra specialistläkare, och optiker tas emot elktroniskt eller per post.
 • Avgiftsfri för Barn under 18 år och äldre än 85 år
 • Frikort gäller

boka tid på optalux ögonmottagning