Ögonmottagning

Besök Optalux Ögonmottagning för kvalitativ personcentrerad ögonsjukvård. Dina ögon undersöks och behandlas för ögonsjukdomar och ögonbesvär av ögonläkare med lång yrkeserfarenhet och bred kompetens.

Ögonsjukvård på Optalux Ögonmottagning

Ögonläkare med patient på Optalux Ögonmottagning Stockholms Läns Landsting – Optalux Ögonklinik

Optalux tillhör den öppna specialiserade vården för ögonsjukvård. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting inom patientvalsystemet Vårdval Stockholm för diagnoser och behandlingar av ögonsjukdomar och ögonbesvär samt laserbehandling av ögats främre segment – efterstarr med YAG-laser och grön starr (Glaukom) med selektiv lasertrabekuloplastik (SLT).

Besök 1177 Vårdguiden – hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguiden drivs av Stockholms läns landsting, på uppdrag av Sveriges alla landsting och regioner.

boka tid för ögonundersökning

Boka tid för ögonundersökning på Optalux Ögonmottagning

Välkommen att kontakta oss på vår telefonväxel för att boka tid utan remiss med din egenanmälan eller egen remiss (egen vårdbegäran).

Du tas emot för undersökning av ögonsjukdomar och ögonbesvär utifrån landstingets regelverk. 

Optalux har inte tilläggsuppdrag för att ta emot barn och vuxna med skelning.

avbokning innan besökstid

Du måste lämna återbud senast 24 timmar innan avtalad besökstid.

Du betalar för uteblivet besök även om ditt besök hade varit avgiftsfritt. Det gäller exempelvis barn och ungdomar under 18 år.

OBS! Du som bokat besökstid till ögonmottagningen via Boka Direkt kan endast avboka din tid på Boka Direkt.

begränsade akuta tider för ögonsjukvård

Akuta tider för ögonsjukvård ges endast vid bokad tid under förutsättning att vi har kapacitet på ögonmottagningen.

lördagsöppet

Ögonmottagningen är öppen vissa lördagar för dig med bokad tid.

remisser från vårdgivare till optalux

Du kan få tid hos oss efter remiss skickat av sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare och ndra specialistläkare. Besökstid kan bokas efter godkänd remissbedömning av ögonläkare. 

Optalux eftersträvar en sammanhållen vårdprocess. Vi tar gärna emot remisser i journalsystemet TakeCare.

Remisser skickade med brev och fax besvaras med brev.

optiker skickar remiss vid misstanke om ögonsjukdom

Om du har långsamt tilltagande synnedsättning i båda ögonen hänvisas du i första hand till synundersökning hos optiker. Vanliga exempel på sådana synproblem är försämrad syn på långt håll hos tonåringar och avtagande synfårmåga på nära håll i 40- eller 50-årsåldern.

Din optiker är skyldig att skicka remiss till ögonläkare vid misstanke om ögonsjukdom.

patientavgifter hos specialistmottagningar i Stockholms läns landsting

Patientavgiften enligt Stockholms läns landsting för hälso- och sjukvård på specialistmottagning vid egen vårdbegäran eller med remiss från optiker: 350 kr.

Första besöket hos läkare på specialistmottagning med remiss från allmänläkare på vårdcentral/husläkarmottagning eller privat specialistläkare i allmänmedicin som arbetar enligt lagen för läkarvårdsersättning: 150 kr.

Högkostnadsskydd och frikort i stockholms läns landsting

Högkostnadsskyddet innebär att du inte betalar mer än visst belopp för sjukvård. Du får frikort när högkostnadsbeloppet nås inom ett år. Det är 1 100 kr inom öppenvården i Stockholm läns landsting.

Högkostnadskort och frikort gäller inte om du behöver betala avgift för uteblivet besök.

intyg från ögonläkare

Landstingets ordinare avgifter gäller inte för intyg. Du betalar enligt en särskild taxa för intyg. Du betalar för för både besöket och intyget när du begär intyg inom den öppna vården.

Avgifterna för ditt intyg ingår inte i ditt högkostnadsskydd och förs inte i ditt högkostnadskort.

den nya patientlagen från 2015 stärker din ställning som patient

Du som är folkbokförd i ett annat landsting än Stockholm kan boka tid på vår ögonmottagning sedan införandet av patientlagen den 1 januari 2015, som inkluderar öppen specialiserad vård.

ingen sjukresa och vårdgaranti för vård utanför ditt hemlandsting

Resor och uppehälle bekostas av dig själv. Du har inte rätt till att få din sjukresa betald när du själv bokar tid utanför ditt hemlandsting.

Du omfattas inte av vårdgarantin när du söker vård i andra landsting än ditt hemlandsting.

avgiftsfri öppenvård i Stockholms län för dig som är 85 år och äldre

Optalux tillhör öppen hälso- och sjukvård inom Stockholms län. Avgiftsbefrielsen hos oss gäller från den dag du fyllde 85 år. Detta har gällt från 1 januari 2016.

Boka Tid Direkt på vår Ögonmottagningar för Undersökning och Behandling av Ögonsjukdomar och Ögonbesvär 

Du kan boka tid hos våra ögonläkare med din egenanmälan (egen vårdbegäran) genom att ringa oss. Ibland finns en del  tillgängliga tider på nätet

boka tid ögonmottagning