Lasik

LASIK är en ögonlasermetod för behandling av synfel. Laserbehandlingen sker under locket varpå fliken sedan läggs tillbaka och hornhinnan omformas.

LASIK är en relativt smärtfri ögonlaserbehandling med kort återhämtningsperiod. Metoden används inte på Optalux ögonklinik.

Fyll i bokningsförfrågan för att göra en förundersökning inför ögonlaser.