Keratokonus

Keratokonus är en ögonsjukdom som förtunnar och buktar ut (blir toppig) hornhinnan i ett visst område, oftast i den nedre delen.

Keratokonus är en ögonsjukdom som kan orsaka oregelbunden astigmatism och synnedsättning. Tillståndet kan vara ärftligt eller förvärvat.

Det finns olika grader av Keratokonus. Minsta tecken på Keratokonus är olämpligt för behandling av ditt synfel med ögonlaser.

Vi kan upptäcka om du har Keratokonus vid undersökning av dina ögon på vår ögonmottagning.

Boka Tid Direkt på vår Ögonmottagningar för Undersökning och Behandling av Ögonsjukdomar och Ögonbesvär 

Du kan boka tid hos våra ögonläkare med din egenanmälan (egen vårdbegäran) genom att ringa oss. Ibland finns en del  tillgängliga tider på nätet

boka tid ögonmottagning