Ögats Anatomi

hornhinnan

Hornhinnan sitter längst fram på ögat. Ljuset från omvärlden bryts i hornhinnan. Dess främsta uppgift är att bevara ögats inre miljö och skydda mot beröring och skräp.

linsen

Linsen är den genomskinliga kroppen som bryter ljus i ögat. Linsen förlorar sin elasticitet från ca 40-45 årsåldern och därmed försämras förmågan att ackommodera. Det gör att man behöver läsglasögon. Vid än högre ålder blir linsen grumlig och det resulterar i gråstarr (Katarakt).

pupillen

Pupillen är den svarta delen i centrum av ögat. Storleken kontrolleras av reflexmässiga sammandragningar av regnbågshinnan för anpassning av mängden ljus som kommer in i ögat.

iris (regnbågshinnan)

Iris är den del av ögat som är runt pupillen. Färgen på Iris beror på mängden pigment. Består av muskler som kontrollerar storleken av pupillen med muskler. Iris skyddar näthinnan för starkt ljus.

näthinnan

Näthinnan sitter längst bak i ögat. Den fungerar som filmen i en kamera. Bilden förs från näthinnan till synnerven mot hjärnan där den tolkar vad vi ser.

glaskroppen

En klar geléaktig massa av vätska som fyller ut stora delar av ögat mellan näthinnan och iris. Förutom vatten innehåller glaskroppen celler som avlägsnar oönskat material. Glaskroppens ger stöd åt näthinnan. Vid hög ålder blir glaskroppen mindre elastisk och vattnig. Starkt närsynta kan få förändringen tidigare. Glaskroppen kan lossna från näthinnan och det kallas för glaskroppsavlossning. Det kan ske ibland, men det är mycket ovanligt, att det leder till näthinneavlossning vilket ger nedsatt syn. Men det kan förhindras vid tidig upptäckt.

gula fläcken

Gula fläcken är området mitt i näthinnan där man ser skarpast. Äldre kan få förändringar i gula fläcken och de se inte lika skarpt. Torra förändringar som är vanligast beror på att celler har slutat fungera. Våta beror på att nya blodkärl bildas som läcker blod och vätska under gula fläcken.

Blinda fläcken (papillen)

Blinda fläcken är området i näthinnan där syncellernas nervtrådar går ihop till synnerven. Här finns inga fotoreceptorer och det ger därför ett blind område i synfältet. Förändringar uppstår vid ögonsjukdomar som grönstarr (Glaukom).

Synnerven

Synnerven är nervbanan som tar impulser från ögats sinnesceller, tappar och stavar, som leds vidare via synnervkorsningen till hjärnan.

Strålkroppen (ciliaris)

Strålkroppen liknar en ring och är belägen bakom Iris som hänger fast i den med tunna trådar. Muskler här dras samman som möjliggör ackommodation. Även storleken på pupillen regleras. Det är också i strålkroppen som kammarvatten produceras.

Boka tid för ögonundersökning på Optalux Ögonmottagning

Boka tid på Optalux Ögonkliniker:

  • Ring 08 66 222 30 för egen bokning.
  • Dagliga akuta tider finns.
  • Remisser från sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare, andra specialistläkare, och optiker tas emot elktroniskt eller per post.
  • Avgiftsfri för Barn under 18 år och äldre än 85 år
  • Frikort gäller

boka tid på optalux ögonmottagning