Nyheter

Slippa helt glasögonen i samband med gråstarroperation

Man kan i Stockholm välja en premiumlins/ Multifokal lins i samband med sin gråstarroperation  som rättar till alla synfel . man ser bra både på nära och avstånd och även brytningsfel/ astigmatism rättas till. Denna lins kostar extra att beställa just för den speciella patienten och betalas av patienten själv och ingår inte i landstingets finansierade sjukvård.  fråga din läkare i samband med dina undersökningar innan din gråstarroperation vad som är lämpligt och om det går att operera en sådan lins i ditt öga. 

 

 

VÄLJ RÄTT ÖGONKLINIK:

Optalux Odenplan
Optalux östermalm

Gråstarr- ögonplastikoperationer samt ögonlaser sker endast på Optalux odenplan ögonklinik.


 

Arbetet med Kontinuitet och tillgänglighet för våra patienter går framåt. I det mån det är möjligt försöker vi alltid boka patienten till en ansvarig ögonläkare för att öka vår kvalite. För att slippa skicka runt patienter inom vården har Optalux ögonkliniker rekryterat subspecilaister inom medicinsk Retina samt kirurgisk Retina vilket gör att Optalux kan hantera det mesta i ögonsjukvården inom klinikerna. Med tilläggsuppdragen i ögonplastik, främreögonlaser samt gråstarrkirurgi är vårt mål mer uppfyllt än tidigare och vi fortsätter med arbetet att öka vår kontinuitet och tillgänglighet. 

Verksamhetschef

Ögonläkare

Michael Tadjer

190416

 


 

avgiftsfri öppenvård för 85 år och äldre i stockholms län

Den 16-17 juni 2015 beslutade landstingsfullmäktige att din vård blir avgiftsbefriad från den dag du fyller 85 år. Det gäller vården hos öppen hälso- och sjukvård, dit ingår vi på Optalux som en specialistmottagning inom ögonsjukvård. Vi kommer förhoppningsvis att få se en minskad risk att våra äldre invånare inte söker välbehövlig vård.


 

Den Nya patientlagen från 2015 stärker Patientens ställning

En ny patientlag trädde i kraft januari 2015 för att stärka patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patienter kan välja utförare i hela Sverige inom offentligt finansierad vård och öppen specialiserad vård, dit vi på Optalux tillhör. Öppenvård innebär att du får åka hem efter en bedöming av dina besvär.

Resa och boende till andra landsting bekostas av dig själv.

Du erbjuds vård på samma villkor som för de egna invånarna. Det görs ingen prioritering och hänsyn tas endast till dina medicinska behov.

Vårdgarantin gäller endast inom hemlandstinget. Du har inte rätt till sjukresa om du själv bokat tid i andra landsting än ditt hemlandsting.


 

Helgöppen ögonmottagning på Optalux Östermalm

Vår ögonmottagning är öppen vissa lördagar på Östermalm.

Ring 08-66 222 30 för att boka tid med egenanmälan eller egen remiss (egen vårdbegäran) hos ögonläkare för undersökning och behandling av ögonsjukdomar och ögonbesvär.

Boka Tid på Ögonmottagningar Odenplan Surbrunnsgatan66 eller Östermalm  karlavägen60

boka tid ögonmottagning