Nyheter

med hänsyn till pågående Covid-19 pandemi ber Personalen att patienter med förskylningssymtom  inte kommer till oss och ombokar sina tider. 

personal

21-01-11


 

Optalux avslutar permanent konton hos Följande företag:

 

-Twitter

-Instagram

-Facebook

 

Michael Tadjer

21-01-10


 

COVID-19

Myndigheterna tillåtit åter operationer av elektiva operationer. Planen är att Optalux ögonklinik Odenplan börjar igen med gråstarroperationer och ögonlockskirurgi i slutet av september. 

Michael Tadjer

20-07-14

 


 

Covid-19

Vår nuvarande bedömning är att ifall myndigheter och region Stockholm tillåter operationer från hösten-20 och alla restriktioner är helt borta kommer alla patienter som har satts på väntelista för gråstarr eller ögonlocksplastik kunna opereras under hösten/Vintern-20.

 Vi kan inte garantera ett viss datum när operationer kommer att starta. Beslut tas av Region Stockholm samt berörda myndigheter.

Så fort är alla restriktioner borta gällande Corona pandemin kommer Optalux kontakta patienter som står på väntelista och påbörja versamheten. I fall restriktioner tas bort av myndigheter och Region Stockholm räknar vi med en starttid på ett par månader innan vår operativa verksamhet är i full gång. 

20-06-11


 

Covid-19

Alla elektiva operationer är stoppade och  det sker enda operationer som sker är på akut indikation. Detta efter beslut från region stockholm.

April-20

 


 

 Covid-19

Ytterligare minskning av antal fysiska besök på Optalux ögonkliniker för att kunna bibehålla den sociala distanseringen i väntrummet. Vi avråder alla som har förskylingssymtom att kontakta oss per telefon och avboka sin tid. Under inga omständigheter ska man komma på fysisk besök vid symtom.

20-04-22

 


Covid-19

Inga planerade / elektiva operationer utförs från  20-04-17 på optalux ögonkliniker. Anledningen är den stora volym av skyddsutrustning och skyddsmaterial som används vilket behövs nu på akutsjukhusen för Covid-19 patienters vård. All planerad operation skjuts till framtiden. För närvarande kan Optalux inte ange något datum när operationerna kan åter vara igång. Detta gäller både gråsatt och all ögonlocksoperation samt polikliniska operationer.  Förundersökningar och övrig mottagningsverksamhet pågår som vanligt med full styrka men endast för patienter som inte har symtom och är inte över 70 år eller är i Riskgrupp.

 20-04-15

Verksamhetsanvarig på Optalux ögonkliniker

Michael Tadjer


Covid-19

Full personalbemanning trotts minskade patientflöde på både klinikerna Optalux på östermalm samt Optalux på odenplan.  Pga stor sjukfrånvaro bland fast personal tar Optalux in visstidsanställda för att hålla verksamheten intakt.

20-03-16

 


 

Covid-19

Sedan mitten av Mars anpassar optalux ögonkliniker nya rutiner. Alla patienter över 70 som har andra sjukdomar och inte måste komma på fysisk besök är stark rekomederade stanna i hemmet och alla icke akuta besök avrådes. Vid utvalda fall görs en distanskonsultation per video eller telefon med ögonläkare som beslutar om fortsatt vård. Vi utökar våra resurser och möjligheten för våra patienter att kunna på distans prata med ögonläkare och vid behov om läkaren bedömer så ska därefter bokas en fysisk besök.

Alla med minsta förskylning / Sjukdoms symtom ska inte komma på fyisk besök til lkliniken utan kontakta per telefon för läkarkonsultation.

20-03-14

Verksamhetansvarig

Michael Tadjer

 


 

Optalux presenterar sin reultat av standardlinsen Clareon® IOL för sina gråstarroperationer

Som enda klinik i sverige använder Optalux ögonklinik på Odenplan den avancerade linsen Clareon® IOL från Alcon för alla sina standard gråstarropertioner som utförs i uppdrag för Region Stockholm.  

Patintnöjdhet samt den extrem låga frekvensen av efterstarr och glisterfriheten gör att Optalux kommer fortsätta använda denna avancerade lins som standard för sina gråstarroperationer för Region Stockholm.  Detta kommer på sikt kraftigt minska behovet av YAG kapsulotomi laserbehandlingar. 

 

 


 

 

Optalux utökar portföljen för sina Co-Payment linser för gråstarrpatienter och anpassar utbudet till fler patienter. Eyehance är en premium Monofokal lins som passar vissa patienter i samband med gråstarropertaion

Patienter som vill ha bra syn på disatns och samtidigt kunna se på mellanavståndet(60-70 centimeters)  efter sin gråstarroperation kan numera få EYEHANCE premiumlins från Johnson&Johnson inopererad i ögat i samband med sin gråstarropertion.  Denna premiumlins kan ibland även inopereras i ögon som har tex. mindre förändringar i gula fläcken eller uveit-patienter och grönstarr-patienter som inte kan utnyttja den avancerade Trifokala Alcon Panoptix linsen som används  för total glasögonfrihet

2020-01-02

Slippa glasögonen helt i samband med gråstarroperation

Man kan i Stockholm välja en premiumlins/ Multifokal lins i samband med sin gråstarroperation  som rättar till alla synfel. Synfelen rättas så man ser bra både på nära och avstånd och även brytningsfelet rättas till. Att få denna anpassade premiumlinsbyte inopererad kostar extra och mellanskillnaden betalas av patienten själv och ingår inte i landstingsfinansierade sjukvård. Fråga din läkare i samband med din undersökning innan din gråstarroperation vad som är lämpligt.

VÄLJ RÄTT ÖGONKLINIK:

Optalux Odenplan 
Optalux Östermalm

2019-10-02

Gråstarr - ögonplastikoperationer samt ögonlaser sker endast på Optalux Odenplan ögonklinik.


Arbetet med Kontinuitet och tillgänglighet för våra patienter går framåt. I det mån det är möjligt försöker vi alltid boka patienten till en ansvarig ögonläkare för att öka vår kvalite. För att slippa skicka runt patienter inom vården har Optalux ögonkliniker rekryterat subspecilaister inom medicinsk Retina samt kirurgisk Retina vilket gör att Optalux kan hantera det mesta i ögonsjukvården inom klinikerna. Med tilläggsuppdragen i ögonplastik, främreögonlaser samt gråstarrkirurgi är vårt mål mer uppfyllt än tidigare och vi fortsätter med arbetet att öka vår kontinuitet och tillgänglighet. 

Verksamhetschef

Ögonläkare

Michael Tadjer

190416


 

avgiftsfri öppenvård för 85 år och äldre i stockholms län

Den 16-17 juni 2015 beslutade landstingsfullmäktige att din vård blir avgiftsbefriad från den dag du fyller 85 år. Det gäller vården hos öppen hälso- och sjukvård, dit ingår vi på Optalux som en specialistmottagning inom ögonsjukvård. Vi kommer förhoppningsvis att få se en minskad risk att våra äldre invånare inte söker välbehövlig vård.


 

Den Nya patientlagen från 2015 stärker Patientens ställning

En ny patientlag trädde i kraft januari 2015 för att stärka patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patienter kan välja utförare i hela Sverige inom offentligt finansierad vård och öppen specialiserad vård, dit vi på Optalux tillhör. Öppenvård innebär att du får åka hem efter en bedöming av dina besvär.

Resa och boende till andra landsting bekostas av dig själv.

Du erbjuds vård på samma villkor som för de egna invånarna. Det görs ingen prioritering och hänsyn tas endast till dina medicinska behov.

Vårdgarantin gäller endast inom hemlandstinget. Du har inte rätt till sjukresa om du själv bokat tid i andra landsting än ditt hemlandsting.


 

Helgöppen ögonmottagning på Optalux Östermalm

Vår ögonmottagning är öppen vissa lördagar på Östermalm.

Ring 08-66 222 30 för att boka tid med egenanmälan eller egen remiss (egen vårdbegäran) hos ögonläkare för undersökning och behandling av ögonsjukdomar och ögonbesvär.

Boka Tid PÅ MOTTAGNINGEN. DET FINNS DAGLIGA AKUTA TIDER HOS ÖGONLÄKARE

08- 66 222 30

boka tid ögonmottagning

Boka tid för ögonundersökning på Optalux Ögonmottagning

Boka tid på Optalux Ögonkliniker:

  • Ring 08 66 222 30 för egen bokning.
  • Dagliga akuta tider finns.
  • Remisser från sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare, andra specialistläkare, och optiker tas emot elktroniskt eller per post.
  • Avgiftsfri för Barn under 18 år och äldre än 85 år
  • Frikort gäller

boka tid på optalux ögonmottagning