Nyheter

Optalux Odenplan ögonkliniker tar emot patienter från januari 2019

Den 2 januari börjar Optalux Odenplan Ögonklinik ta emot patienter för både akuta och remisspatienter. Kliniken är en fullutrustad ögonklinik med hög kapacitet och ligger i närheten av Odenplans tunnebanestation.

avgiftsfri öppenvård för 85 år och äldre i stockholms län

 Den 2:a Januari börjar Optalux Odenplan Ögonklinik ta emot patienter både för akuta och remisspatienter. Kliniken är en fullutrustad ögonklinik och ligger i närheten av Odenplan Tunnebanestation.Den 16-17 juni 2015 beslutade landstingsfullmäktige att din vård blir avgiftsbefriad från den dag du fyller 85 år. Det gäller vården hos öppen hälso- och sjukvård, dit ingår vi på Optalux som en specialistmottagning inom ögonsjukvård. Vi kommer förhoppningsvis att få se en minskad risk att våra äldre invånare inte söker välbehövlig vård.

Den Nya patientlagen från 2015 stärker Patientens ställning

En ny patientlag trädde i kraft januari 2015 för att stärka patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patienter kan välja utförare i hela Sverige inom offentligt finansierad vård och öppen specialiserad vård, dit vi på Optalux tillhör. Öppenvård innebär att du får åka hem efter en bedöming av dina besvär.

Resa och boende till andra landsting bekostas av dig själv.

Du erbjuds vård på samma villkor som för de egna invånarna. Det görs ingen prioritering och hänsyn tas endast till dina medicinska behov.

Vårdgarantin gäller endast inom hemlandstinget. Du har inte rätt till sjukresa om du själv bokat tid i andra landsting än ditt hemlandsting.

Helgöppen ögonmottagning på Optalux

Vår ögonmottagning är öppen vissa lördagar.

Ring 08-66 222 30 för att boka tid med egenanmälan eller egen remiss (egen vårdbegäran) hos ögonläkare för undersökning och behandling av ögonsjukdomar och ögonbesvär.

Boka Tid Direkt på vår Ögonmottagningar för Undersökning och Behandling av Ögonsjukdomar och Ögonbesvär 

Du kan boka tid hos våra ögonläkare med din egenanmälan (egen vårdbegäran) genom att ringa oss. Ibland finns en del  tillgängliga tider på nätet

boka tid ögonmottagning